Bitmeyen Kavga

ARKA KAPAK BİLGİSİ

Eserlerinde işçi sınıfının gündelik ilişkilerini, yaşam koşulları ve mücadelelerini, çağımızın toplumsal meselelerini tüm insani ayrıntılarıyla resmederek haklı ününe kavuşmuş olan John Steinbeck, büyük romanı Bitmeyen Kavga’da destansı bir direnişi konu alıyor. Son derece zor koşullarda yaşayan ve aldıkları ücretle karınlarını bile doyuramayan meyve toplayıcıları örgütlenerek ellerindeki yegâne silah olan greve başvururlar. Kapitalist toprak sahipleri ise mücadelenin yayılmasını engellemekte kararlıdır. Çok güçlü ve kendilerinden emindirler, işçilerin örgütlenmesini yeri gelirse kanla, yeri gelirse grev liderlerini satın alarak yıkmaya hazırdırlar, fakat hesaba katmadıkları bir unsur vardır.

İnsanlığın bitmeyen kavgasını tüm gerçekliğiyle resmederek bir destana dönüştüren Steinbeck, kapitalist düzenin dayanaklarını derinden sarsan, kuşaklar boyunca başkaldıranlara esin kaynağı olan bir roman yaratırken mücadelenin açmazlarını da sergilemekten geri durmuyor.

KİTABIN ÖZETİ

Jim Nolan, Tulman mağazasında çalıştığı sıralarda iş çıkışı bir kavga fark eder. Kavgayı yakından izlemek için yaklaşır. Arkasından bir polis copu omzuna indirir. Jim, bu kavgada suçu olmadığı halde tutuklanır. Jim, başı boş gezen biri olmadığını kanıtlamaya çalışır. Gerekirse Tulman Mağaza müdürü Bay Webb’i aramalarını söyler. Aradıklarında Tulman Mağazası, Jim diye birini tanımadıklarını söyler. Jim bu yüzden solcu bir eyleme katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınarak yargılanır. Hapishanede Jim sürekli insanları izlemektedir. Jim, kendisini yıkık ve bitkin görür. Ama diğer hapis arkadaşları aksine bu düzenin değişeceğine umutla bakmaktadırlar. Jim Nolan, annesi ve babasını kaybetmiş bir gençtir. Babası işçi kavgasında vurularak ölür. Annesi de hapiste iken ölür. Kız kardeşi May, kayıptır. Amcası dışında kimsesi yoktur. Amcası ile de görüşmemektedirler. Jim, hapisten çıktıktan sonra komünist bir partiye üye olmak için başvuru yapar. Bu partinin adı Amerikan İşçi Partisi’dir. Parti, üyeleri seçerken çok titiz davranmaktadır. Mülakattan sonra Harry Nilson’un değerlendirmesinden geçecektir. Partiye neden üye olmak istediği sorulduğunda ise düzenin ailesini dağıttığını ve babasının işçi-işveren kavgasında vurularak öldürüldüğünü anlatır. Babası oğlu Jim’in okumasını istememektedir. Jim aksine Karl Marx-Kapital, Platon-Devlet, Ütopya gibi yazarların kitaplarını okur. Düşünceleri bu kitaplar sayesinde şekillenir. Jim, partiye kabul edilir. Harry Nilson, Jim’i kalacağı bir eve götürür. Burada dört arkadaş kalırlar. Mac, Dick ve Joy onun parti arkadaşlarıdır. Guruptaki eğitici görevli Mac’tir. Dick’in görevi bağış toplamaktır. Joy, gruptaki en zayıf karakterdir. Polise kin kusan ve her türlü propagandada yakalanan ve dilini bir türlü tutamayan biridir. Jim, Joy’un bu halini görünce babasını hatırlar. Babası da dayakla düzelmeyen birisidir. Torgas Vadi’sinde elma toplayıcılarının ücretinin düşürüldüğünü öğrenince oraya gitmeye karar verirler. Burada da bir propaganda düzenleyeceklerdir. Jim, bunun için oldukça heyecanlıdır. Al Anderson adında bir lokantacı vardır. Partidekiler bu adamın yanına yönlendirirler. Al, karınlarını doyurur ve işçilerin aralarına sızmalarına yardımcı olur. Jim ve Mac işçilerden acı bir çığlık duyarlar. İşçilerin derdini öğrenmeye çalışan Jim ve Mac işçilerin günlük on beş sente çalıştırılmak zorunda bırakıldıklarını öğrenir. Mac, işçiler arasında London’un saygınlığının olduğunu fark eder. London’un gelini Lisa doğuracaktır. Mac, ebenin güvenilir olmadığını öne sürerek kendisinin doğum yaptırabileceğini anlatır. Mac’ın amacı işçileri kendisi etrafında toplayıp beraber hareket edebilmektir. İstediği gibi de olur. Lisa’nın doğumunda işçiler birlik içinde yardımlaşır. İşçiler arasında çabucak kendilerini kabul ettirirler. Mac, doğum konusunda hiçbir şey bilmediği halde işler yolunda gitmiş ve doğumu yaptırabilmiştir. Sonraki gün işçilerle beraber elma toplamaya giderler. Elma kovalarının hesabını yapan denetim görevlileri vardır. Jim, Dan adında yaşlı bir adamla tanışır. Bu adamı kısa sürede saflarına çekerler. Dakin adında işçiler arasında saygın bir işçi daha vardır. Bu işçiyi de saflarına çekmek isterler. Dakin’in durumu diğer çalışanlardan iyidir. Bu yüzden ikna etmek biraz zor olur. Denetim görevlileri işçiler arasındaki duyumlardan endişelenirler. İşçilerin ayaklanması söz konusudur. Bunu tetikleyen bir durum da Dan’ın merdivenden düşmesidir. İşçiler merdivenin çürük olduğunu iddia ederler. Kısa sürede bir işçi ayaklanması baş gösterir. London, grevin başkanıdır. Olası sağlık durumları için Jim ve Mac bir doktor bulurlar. Jim ve Mac bildirilerini London aracılığıyla duyurur. İşçiler çalışmayı bırakır bir tarlada grev yaparlar. Giden işçilerin yerine yenileri bulunmuştur bile. Yeni gelen işçi trenini engellemeye giden Jim ve Mac kalabalık arasında kalırlar. Joy, o esnada karşılarında belirir. Ağzından kan gelerek yere yığılır. Joy’un ölmesini kullanmaya çalışan arkadaşları bu konuda başarılı olur. Çalışan işçilerinde kendilerine katılıp grev yapması planlanır. Bu durum kısa süre geçmeden engellenir. Yapılan plana karşı sert bir tepki gelir. Açılan ateşte Jim’in kafası gövdesinden ayrılır. Arkadaşını bu şekilde gören Mac, arkadaşının kendisi için bir şey istemediğini söyleyerek roman beklenmedik bir sonla biter.

DEĞERLENDİRME

Bitmeyen Kavga, 1936 yılında yayımlanmıştır. John Steinbeck, diğer romanlarında olduğu gibi bu romanında da işçi sorunlarını dile getirir. Romanda anlatılan yıllar işçi ayaklanmalarının baş gösterdiği 1930’lu yıllardır. 29 Ekim 1929 yılında “Kara Salı” olarak hatırlanan günde Amerikan borsası çökmüştür. Bu çöküşün ardından işsizlik sorunu, işçi ve işveren çatışması yaygınlaşır. John Steinbeck bu eserini böyle bir ortamdan etkilenerek yazmıştır. Romanın adından ve sonundan da anlaşılacağı üzere işçi sorununun sonsuza kadar bitmeyeceği mesajını vermiştir. Romanda dikkatimi çeken diğer bir husus işçilerin birlik olamama sorunudur. Çoğu işçi geçim ve para kaygısıyla bu başkaldırışa destek vermekten çekinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir