İnce Memed

ARKA KAPAK
Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü düzene başkaldıran Memed’in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova’nın öyküsüdür. Yaşar Kemal’in söyleyişiyle ‘içinde başkaldırma kurduysa doğmuş’ bir insanın, ‘mecbur adam’ın romanı.

Abdi Ağa’nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa’nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe’yi kaçırır. Abdi Ağa’yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed eşkıya Deli Durdu’ya katılır, ancak kıyıcılığına katlanamadığı Deli Durdu’dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür.

“Bir yaşam biçimini bir halkın portresi olarak böylesine veren bu romandan daha iyisi yazılamazdı.”
– The New York Times Book Review, (A.B.D.)

“Şaşırtıcı, orijinal bir kitap.”
– Sunday Times, (İngiltere)

“Epik boyutlara ulaşan ve muhteşem bir sona ulaşmak için hız kazanan öyküye kendinizi kaptırıyorsunuz.”
– Sunday Times, (İngiltere)

‘Yaşar Kemal, şaşılacak ölçüde yaratıcı’
-The Booksell, (İngiltere)

‘Yaşar Kemal, karakterlerini unutulmaz, seçkin ve gerçek hayattan daha da gerçekçi kılan detay zenginliği ile Rus Edebiyatının kalitesine ulaşıyor.’

KİTABIN ÖZETİ
Memed annesi Döne’yle birlikte Değirmenoluk köyünde yaşayan on bir yaşında bir çocuktur. Köydeki tüm topraklar Abdi Ağa’ya aittir ve köyün insanları onun baskısı altında yaşamaktadır. Kanun ve töreleri Abdi Ağa koyar ve dışarıdan hiç kimse gelip karışamaz.

Abdi Ağa’nın zulmünden bıkan Memed, bir gün köyden kaçar ve başka bir köyde Süleyman emmiye çobanlık yapar. Annesi Döne, Abdi Ağa’ya oğlunu bulması için yalvarır. İki sene boyunca annesinin özlemiyle yaşayan Memed bir gün gizlice köye geri döner. Onu gören köylü hemen bu haberi yayar ve Abdi Ağa gidip Memed’i getirir. Ceza olarak Abdi Ağa, o sene Memed ve Döne’yi açlıkla baş başa bırakır, onlara tarlanın gelirinden hiç pay vermez.

Memed on sekiz yaşına geldiğinde, köyden arkadaşı olan Mustafa ile gizlice kasabaya inerler. Kasabada insanların başında ağa olmadığını, herkesin kendi evi ve kendi tarlasına sahip olduğunu gören Memed bu durumdan çok etkilenir ve sevdiği kız Hatçe’yi kasabaya kaçırır.

Bu haberi duyar duymaz Abdi Ağa, iz sürme ustası Topal Ali ve Hatçe ile nişanlı olan Veli onların peşlerine düşer. İzleri takip eden Topal Ali onları ormanda bulur. Abdi Ağa’nın adamları ve Memed arasında çatışma çıkar. Çatışma sonucunda Veli ölür ve Abdi Ağa yaralanır. Bunun üzerine Memed, Hatçe’ye köye dönmesini, onu gelip alacağını söyler ve kaçar. Bir süre Süleyman emminin yanında saklanan Memed daha sonra Deli Durdu’nun çetesine katılır ve eşkiya olur. Deli Durdu’nun yanında uzun süre baskınlara ve soygunlara katılan Memed silah kullanma ve çatışma konusunda ustalaşır. Deli Durdu’nun merhametsiz davranışlarından rahatsız olan Memed ve arkadaşı Cabbar onun çetesinden ayrılırlar.

Bu sırada, Abdi Ağa köyden birkaç kişiyi Hatçe’nin aleyhine ifade vermeleri konusunda ikna eder ve Hatçe Veli’yi öldürmek suçundan hapishaneye düşer. Bir gece köye geldiğinde annesinin Abdi Ağa’nın adamları tarafından dövülerek öldüğünü ve Hatçe’nin suçsuz yere hapiste yattığını öğrenen Memed deliye döner ve Abdi Ağa’yı öldürmeye karar verir. İz sürmesi için Topal Ali’yi çağırır. Topal Ali tüm bunların kendi başının altından çıktığını düşündüğü için ve çok pişman olduğu için Memed’e canı gönülden yardım eder. Aktozlu köyünde muhtarın evinde kalan Abdi Ağa’yı, Topal Ali hemen bulur. Memed ve Cabbar evi ateşe verirler. İçerden kimse çıkmayınca Abdi Ağa’nın yanarak öldüğünü düşünürler.

Memed, Değirmenoluk’a gider ve Abdi Ağa’nın artık öldüğünü, kimseden korkmamalarını ve gelirlerini paylaşmamalarını köylüye söyler. Köylü bayram eder, halaylar çekilir. Ancak Abdi Ağa’nın ölmediği haberi gelince köylüler korkuyla evlerine kapanır.

Abdi Ağa tarlalarının dağıtıldığını duyunca çok sinirlenir ve Memed’i ortadan kaldırmak için planlar yapar. Kendisi gibi çok hırslı olan Ali Safa Bey ve onun adamlarından yardım ister. Memed, Ali Safa Beyin en güçlü adamı olan Kalaycı’yı çatışma sırasında vurur. Böylece Memed’in efsanesi köyler arasında hızla yayılır. Karşısına kim çıksa İnce Memed üstesinden geliyor ve pes etmiyordur.

Memed, Cabbar’ın tüm karşı çıkmalarına rağmen kasabaya gidip hapishanede Hatçe’yi ziyaret etmek istemektedir. Tüm risklerine karşın, Memed küçük çocuk kıyafetleri giyer ve hapishaneye Hatçe’nin kardeşi olduğunu söyler. Hatçe ve Memed birbirlerini görünce tek kelime bile edemezler. Memed, Hatçe’ye para bırakır ve hapishaneden çıkar. Bunun üzerine hapishaneye giden Topal Ali, Memed’e Hatçe’nin Kozan hapishanesine götürüleceğini söyler. Memed bu habere sevinir ve dağlık bir bölgede jandarmanın gelişini bekler. Hatçe ve başka bir mahkum olan Iraz, jandarma tarafından Kozana götürülürken Memed jandarmayı vurur ve onları kaçırır.

Memed yanında iki kadınla bir mağaraya yerleşir. Memed, Hatçe ve Iraz kışı çok zor geçirirler. Yiyeceklerini Topal Ali çevredeki köylerden getirir. Bu sırada Memed’in bir oğlu olur.

Jandarmalar onun peşine düşmüştür ve tüm köylülere zulüm ederek ağızlarından laf almaya çalışırlar. Yediği dayak sonrası bir çoban, Memed’i dağın eteklerinde gördüğünü söyler. Jandarma Memed’i kıstırır ve çatışma çıkar. Bu çatışma sonucunda Hatçe ölür. Iraz çocuğu da alıp Gaziantep köylerine gider.

Değirmenoluk’a geri dönen Memed af çıktığı için teslim olmayı düşünmektedir ancak köylü ona annesinin ve Hatçe’nin intikamını almadan teslim olmamasını söyler. Bunun üzerine Memed hiç düşünmeden kasabaya gider ve Abdi Ağa’yı vurur. Köye geri dönüp, köylülere özgürce yaşayabileceklerini, tarlaların onlara ait olduğunu söyler ve atıyla uzaklaşır. O günden sonra kimse Memed’den bir haber alamaz.

İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed’in, insan ilişkileri, köyleri ve doğasıyla Çukurova’nın öyküsü. Yaşar Kemal’in söyleyişiyle “içinde başkaldırma kurduyla doğmuş” bir insanın,”mecbur adamın” romanı.

Torosların eteğindeki Değirmenoluk köyünden, İnce Memed’in yaşadığı yoksulluğa başkaldırışı sonucunda zulmedenler için bir eşkiyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşmesinin hikayesi. İnce Memed’in başına hangi olayların geleceğinin merakı içinde kendinizi öyküye kaptıracaksınız.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

avcılar escort bakırköy escort şişli escort maltepe escort ankara escort bayan çeşme escort
denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, eskişehir escort, eskişehir escort,