Kiralık Konak

ARKA KAPAK BİLGİSİ:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilk romanı olan Kiralık Konak’ta toplumumuzda Batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını, toplumsal çözülüş kavramını temel alarak, bir konağın dağılışı etrafında verir. Satılığa çıkarılan konağın, bu değişimle farklı yerlere savrulmuş bazı kişileri, Tanzimat’tan Meşrutiyet’e uzanan bir kopuş süreci içinde, istanbulin giyen, ölçülü ve namuslu kişiler olmaktan çıkıp, sırtlarına geçirdikleri redingotlarıyla -romancının deyişiyle- “riyakar, yarı uşak ve adi” bir kuşağın temsilcisi haline gelirler.

KİTABIN ÖZETİ:

Naim Efendi, gençliğinde babası gibi Mabeyni Hümayun da, Devletin dışarı işleri ile ilgilenen bölüme mensuptu. Şurayı Devlet azası ve Devletin birçok işinde görev almıştı. İnkılaptan iki yıl sonra karışık vakıf işleri davası yüzünden istifa etmiş ve hükümet işlerinden tiksinerek bir köşeye inzivaya çekilmişti. Naim Efendi ne çok zengin ne de çok hesapsızdı. Babasından kalan serveti büyük bir dikkat ile idare ediyor fakat üzerine bir şey ekleyemiyordu. Bu yaz Kanlıcaya taşınmamışlardı, artık devir eskisi gibi değildi. Naim Efendi son derece dürüst ve kimseleri kırmamak adına titizlikle davranan kibar bir adamdı. İnkılap devriminden sonra İstanbul’da ki yaşam tamamen değişmiş ve Naim Efendi bu değişimden korkar olmuştu. Her yerde bir alafranga modası başlamış. Bu yaşayışta, ne düşünüş, ne giyiniş, üslubu kalmıştı. Bunun ile beraber ahlak ve terbiyede sıkıntılı bir hal almıştı. Naim Efendi konakta kızı damadı ve torunları ile yaşamaktaydı. Eşi Nefise Hanım ölene kadar konaktaki tüm işleri yolunun da giderdi. O öldükten sonra yerine kızı Sekine Hanım geçmişti fakat yapı itibarı ile Sekine Hanım babası gibi çekingen, iradesiz tembel bir kadındı. Âmâ bu kadar iradesiz bir yapıya da sahip olsa kocasının nüfuzuna ve çocuklarının arzularına son derece uyan bir kadındı. Sekine Hanımın kocası, Servet Bey tam bir züppeydi. Alafranga hayat namına Büyük Hanım öldükten sonra evi kendi heveslerine göre Avrupa’dan getirttirdiği eşyalar ile döşemiş diğer eşyaları tavan arası ve mahzenlere attırmıştı. Naim Efendinin damadı Servet Bey Müslümanlardan ve Türklerden nefret eden bir kazaskerin oğluydu. Servet bey her şeye isyan eden ama başı sıkışınca sucu yanındakilerin üstüne atan tam bir Avrupa hayranlığı olan bir yapıya sahipti. Medeniyet, adına her şeyi hoş gören ve en büyük ideali Avrupa’yı ziyaret etmekti. Servet Bey, Naim Efendi konağında bütün iradesini istediği gibi yürütüyor ve hele inkılaptan sonra bu konakta artık Türkçe konuşulmasına izin vermiyordu.

Naim Efendiler bu yıl Kanlıca ya taşınmadılar ve bundan en çok torunları, Cemil ve Seniha memnun oldu. Cemil gece hayatına düşkündü. Tüm zamanını geceler dâhil Beyoğlu’nun kumar ve eğlence mekânlarında geçiriyordu. Annesi Sekine Hanım biraz sitem etse, Servet Bey daha yirmisinde sadece sağlığına zarar vermesin deyip eşinin sözünü ağızına tıkıyordu. Oda babasının bu söylemleri üzerine kumar ve kadınlarla gününü gün etmeye çalışıyordu. Seniha ise yapı olarak alaycı ve dik başlı bir kızdı. Naim Efendinin yaptığı her şeyi acayip bulur bunu da söylemekten çekinmezdi, oysaki Naim Efendi konakta en çok onu sever ne yaparsa yapsın bir kılıf bulur torununu affederdi. Konak ta sürekli davetler verilir hem ecnebi hem de dostları bu ziyafetlere katılmayı severlerdi. Naim Efendi ise odasına çekilir ve bu yeni yaşam tarzına alışamaz rahatsız olurdu. Hele nerdeyse her gün uğrayan Cemil’in arkadaşı Faik Beyden rahatsız olur, ona selam vermemek için elinden geleni yapmaya çalışırdı. Seniha ise, Faik Bey ile hem alay eder hem de yüreğinde duyduğu aşk ile ona fazla yakın ve şuh kahkahalar ile eşlik ederdi. Herkes dağılıp konaktan ayrıldığında Seniha sürekli buhran halinde dolanır sinirini kimden çıkaracağını şaşırır ama en çok ta elinin altında bulunan halaoğlu, Hakkı Celis’ten çıkarırdı. Hakkı Celis kendinden bir iki yaş küçük olmasına rağmen Seniha ya olan duyguları yüreğine sığmayacak kadar büyük olduğunu çevrelerinde olan Belkıs Hanım Nevriye ve Nuriye Hanım da bilirlerdi. Seniha ise aynı anda neredeyse etrafında ki tüm kadınlar ile yakından ilgilenen Faik Bey’in onu hala bir çocuk olarak görmesinden rahatsız olur kendini ona nasıl kabul ettireceğini düşünür dururdu ama bu düşüncesi evlilik üzerine değil sadece aşığı olması içindi. Faik Beyinde en büyük hayali zengin bir dul ile evlenmekti. Seniha bunları bildiği için gitgide içine kapanıp kimselerle konuşmaz oldu. Doktorlar onun hava değişimi için bir yerlere gönderilmesini ve izdivaç yapmasını tavsiye ettiler. Naim Efendi ve evdeki herkes Seniha‘yı yanına dadısı Madam Kroski ile Büyükada’daki halası Necibe Hanımefendinin köşküne misafir gönderdiler. Cemil ise Seniha sıkılmasın diye, Faik Beyi, Belkıs Hanımı, Hakkı Celis ve Nevriye ve Nuriye Hanımları da davet etti. Artık akşamları içki içerek ve mehtabı seyrederek sıklıkla da Seniha ve Faik Beyin aralarından ayrılıp saatler sonra dönmelerinin fısıltısının ta İstanbul’a kadar dedikoduların ayyuka çıkması ile geçiyordu. Naim Efendi konağına bu dedikodular ile ilgili birçok isimsiz mektup geldi, âmâ Servet Bey hiçbirini ciddiye almadı. Naim Efendi’yi ise otoriter ve huysuz kardeşi Selma Hanım çocuk azarlar gibi bu dedikodulardan neden rahatsızlık duymadıkları hakkında konuşmak için köşke çağırdıysa bile Naim Efendinin yapabileceği bir şey yoktu. Seniha konağa döndüğünde artık farklı bir ruh haline girmişti. Dedikoduları bitirmek için zavallı Naim Efendi tüm haysiyetini ayaklar altına alarak, Faik Beyin babası ile görüşmeye gitti ise de neredeyse kovularak geri döndü. Seniha bu olay üstüne Naim Efendi ile öyle bir konuştu ki adamcağızın zayıf kalbi rahatsızlandı ve ona öyle bir küsme küstü ki bir daha torunu ile karşılaşmamak için elinden geleni yaptı. Seniha ise bir sabah evden çıktı ve bir daha geri dönmedi…

Kiralık Konak bir Büyükbabanın torunun ellerinden kayıp nasıl gittiğini anlatan muhteşem bir eser. Medeniyet adına verilen tavizler ve ailenin rahatlığı bir genç kızın nasıl ellerinden kayıp gidişini anlatırken, Naim Efendinin koca konakta tek başına sadece Çanakkale Savaşında olan yiyenini beklemek ile geçirdiği son günlerini maddi güçlüklerini ve ısrar ile konağı kiraya vermemesini anlatıyor. Seniha ‘ya küsmüş olmasına rağmen onun odasını bir mabet gibi tutup fırsat buldukça saatlerini elinde resimleri ile anılara dalarak ölümünü bekleyişini akıcı bir dil ile okuyacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir