SOL Parti’den ‘Tam Bağımsız Türkiye için Bağımsızlık Konferansı’

SOL Parti’den ‘Tam Bağımsız Türkiye için Bağımsızlık Konferansı’

SOL Parti tarafından düzenlenen ‘Tam Bağımsız Türkiye için Bağımsızlık Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, 9 oturumda birçok isim, bağımsızlık ve emperyalizm üzerine konuşmalar yaptı.

SOL Parti’den ‘Tam Bağımsız Türkiye için Bağımsızlık Konferansı’

SOL Parti’nin ‘Tam Bağımsız Türkiye için Bağımsızlık Konferansı’ gerçekleştirildi.

Konferans, Emperyalizmin Güncel İşleyişi, Sol ve Bağımsızlık” konusunda SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Korkut Boratav’ın konuşmalarıyla başladı.

EMPERYALİZMİN GÜNCEL İŞLEYİŞİ, SOL VE BAĞIMSIZLIK

Önder İşleyen, konferansı 6 Mayıs 1972’de hayatını kaybeden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan nezdinde, bağımsız Türkiye mücadelesinde kaybedilen devrimcilerin anısına gerçekleştirildiğini söyleyerek başladığı konuşmasında, Türkiye’de bağımsızlık mücadelesinin önemine ve Türkiye’deki bağımsızlık tartışmalarına değindi.

İşleyen, şunları söyledi:

“Bu konferansı düzenliyoruz, çünkü bu mücadele 68’in donmuş bir karesi değil, bugünkü karanlık düzenden çıkışın da en önemli halkalarından birisidir.

Bugün de solda antiemperyalizm konusunda ciddi farklı biçimlerde kafa karışıklığının sürdüğünü de görüyoruz. AKP ile ABD arasındaki güncel çelişkilerden hareketle, AKP’ye sözde bir antiemperyalist misyon yükleyerek bu gerici sömürü düzeninin savunuculuğu yapan yeni bir yetmez ama evetçilik türedi.

Öte yandan düzen muhalefetinin Biden sonrasında küresel liberal restorasyon beklentisi içine girdiğini de görüyoruz. Öte yanda ise Kürt hareketinin ABD ile Suriye’de kurulan ‘ittifak’ ilişkisi ekseninde emperyalizme karşı hayırhah tutumlar geliştiğini de bir başka gerçek. Tüm bu kafa karışıklıkları muhalefet potansiyelini parçalarken aynı zamanda bu mevcut gerici rejime karşı mücadeleyi de zayıflatan sonuçlar üretiyor. Bağımsızlık mücadelesi, Türkiye’nin yeniden kuruluşunun en önemli halkalarından birisidir.”